Nadstop CMSX-4

Monokrystaliczny, kierunkowy odlew z nadstopu niklu CMSX-4.

Ze tego materiału i w tej technologii odlewane są łopatki lotniczych silników odrzutowych.

Skład stopu: Cr - 6,5%, Co - 9%, Mo - 0,6%, Al - 5,6%, Ti - 1,0%, Ta - 6,5%, Hf - 0,1%, Re - 3,0, Ni - reszta (~68%)

Kierunek krystalizacji: [001]

piątek, 03 marzec 2017