CuAl10Fe3Mn2 (BA1032)

Brąz aluminiowy CuAl10Fe3Mn2 (BA1032) w stanie kutym po różnych zabiegach obróbki cieplnej oraz odlewanym kokilowo.

Parametry procesów obróbki cieplnej elementów kutych:

  • hartowanie - 950°C + oziębianie w wodzie (twardość: 251 HV30)
  • wyżarzanie - 700° / 6 h + studzenie z piecen (twardość: 167 HV30)
  • hartowanie + odpuszczanie (ulepszanie cieplne) - kombinacja powyższych parametrów (twardość: 179 HV30).

Twardość elementu bezpośrednio po kuciu: 210 HV10.

czwartek, 02 marzec 2017