CuBe2

Brąz berylowy CuBe2 w klasie wytrzymałości R1200. Materiał najpierw został poddany przesycaniu potem odkształceniu plastycznemu na zimno a następnie starzeniu (połączenie utwardzania wydzieleniowego z utwardzaniem zgniotowym). Pozwoliło to na otrzymanie wytrzymałości na rozciąganie Rm powyżej 1200 MPa. Twardość badanego materiału 365 HV. Część zgładów podpolerowano w celu usunięcia powstającej na powierzchni warstewki produktów reakcji trawienia w mieszaninie NH4OH + H2O2 + H2O. Umożliwiło to lepsze uwidocznienie granic ziaren.

Stop CuBe2 stosuje sie na wysokoobciążone elektrody elektryczne, wkładki form wtryskowych oraz narzędzia nieiskrzące.

wtorek, 30 kwiecień 2019