CuZn37Mn3Al2PbSi (CW713R)

Wieloskładnikowy mosiądz manganowo-aluminiowo-krzemowo-ołowiowy przeznaczony do przeróbki plastycznej na gorąco. Dodatek manganu i krzemu powoduje występowanie w stopie umacniających faz krzemowo-żelazowo-manganowych. Natomiast dodatek ołowiu sprzyja obróbce skrawaniem powodując łamanie się wióra. Przedstawiono mikrofotografie struktur po trawieniu różnymi odczynnikami metalograficznymi.

piątek, 03 marzec 2017