Miedź (Cu)

Mikrofotografie przedstawiają strukturę miedzi o czystości technicznej w różnym stanie przeróbki plastycznej. Dodatkowo zaprezentowano wygląd eutektyki tlenowej (Cu-Cu2O) w miedzi tworzącej się podczas przetapiania / spawania bez odpowiednio zachowanej atmosfery ochronnej oraz przykład tworzenia się tzw. jamek trawienia w miejscu ujść dyslokacji w płaszczyźnie zgładu w wyniku ich roztrwaniania przez odczynnik.

wtorek, 28 luty 2017