SnPb38

Lutowniczy stop eutektyczny o składzie 62% Sn i 38% Pb. Temperatura topnienia stopu wynosi 183°C. Dodatkowo stop ten cechuje zjawisko nadplastyczności.

poniedziałek, 06 maj 2019