Srebro

Przedstawiono strukturę stopu srebra z dodatkiem 1,8% miedzi w stanie lanym oraz w stanie przekutym a następnie poddanym wyżarzaniu rekrystalizującemu w temperaturze 700°C.

piątek, 16 październik 2020