Węgliki spiekane

Przedstawiono mikrofotografie (trawione odczynnikiem Murakami) węglików spiekanych gatunków H20S i H30 przeznaczonych do wykonywania narzędzi skrawających do żeliwa, metali nieżelaznych oraz drewna. Węglik spiekany gatunku H20S posiada następujący skład chemiczny (w przeliczeniu na węgliki): 92% WC; 2,5% TiC+TaC+NbC oraz 5,5% Co (metal wiążący) oraz twardość około 1700 HV5. W przypadku węglika H30 skład chemiczny jest następujący: 91% WC i 9%C, a twardość wynosi 1400 HV5.

Dodatkowo pokazano odciski po badaniu twardości płytek z węglików sposobem Vickers'a z widocznymi na narożach tzw. pęknięciami Palmqvist'a. Pomiar długości tych pęknięć umożliwia wyznaczenie współczynnika intensywności naprężeń KIC, który jest miarą odporności na pękanie materiałów. W tym przypadku twardszy węglik spiekany H20S posada współczynnik intensywności naprężeń mniejszy od węglika H30 a tym samym jest bardziej podatny na powstawanie pęknięć.

wtorek, 20 październik 2020