X10CrAlSi18 (1.4742, H18JS)

Żaroodporna stal ferrytyczna należąca do grupy półferrytycznej. Stale te w zależności od warunków chłodzenia mogą posiadać strukturę zbudowaną z ferrytu δ oraz martenzytu (przyspieszone chłodzenie) lub strukturę zbudowaną z ziarn ferrytu δ oraz ziarn ferrytu α z wydzielaniami węlikowymi [Feδ+(Feα+węgliki)], co ma miejsce podczas powolnego studzenia. Tworzenie się tego typu struktur wynika z faktu, że po nagrzaniu tego typu stali do temperatury około 1100ºC występuje struktura dwufazowa zbudowana z austenitu oraz ferrytu δ. Podczas chłodzenia ferryt δ nie ulega przemianie natomiast austenit może przemieniać się w ferryt α z wydzieleniami węglikowymi (powolne studzenie) lub martenzyt (szybkie chłodzenie). Tworzenie martenzytu najczęściej obserwuje w strefie wpływu ciepła po spawanie.

czwartek, 23 marzec 2017