X2CrNiMoN22-5-3 (1.4662)

Chromowo-niklowo-molibdenowa odporna na korozję stal ferrytyczno-austenityczna (duplex) z dodatkiem azotu. 

Do ujawnienia mikrostruktury użyto różnych odczynników: Beraha I, Murakami, trawiono elektrolitycznie 20% NaOH.

poniedziałek, 20 luty 2017