C70D (1.0615)

Średniowęglowa niestopowa stal o zawartości ok 0,7% C. Na mikrofotografiach przedstawiono wpływ różnych odczynników metalograficznych na obraz mikrostruktury. Po wytrawieniu pikralem uwidocznieniu uległ tylko perlit. Ferryt pozostał niewytrawiony. Dopiero po następnym dotrawieniu nitalem uwidoczniły się granice ziaren.

czwartek, 04 styczeń 2018