free joomla image slider

Laboratorium specjalizuje się w rutynowych oraz specjalistycznych badaniach metalograficznych metali i stopów.

W zakres oferowanych usług przez laboratorium metalograficzne wchodzą między innymi:

 • Badania mikroskopowe
  • Analiza mikrostrukturalna metali i stopów (jakościowa oraz ilościowa)
  • Pomiary stereometryczne oraz pomiary mikroskopowe
  • Określanie wielkości ziarna (PN-EN ISO 643, PN-EN ISO 2624, PN-84/H-04507))
  • Określenie wielkości ziarna byłego austenitu w materiałach o strukturze martenzytycznej (PN-66/H-04516)
  • Klasyfikacja struktury wyrobów hutniczych (PN-66/H-04505)
  • Określenie zawartości wtrąceń niemetalicznych (PN-EN 10247, PN-64/H-04510, DIN 50602)
  • Określenie mikrostruktury i klasyfikacja wydzieleń grafitu w żeliwie (PN-EN ISO 945-1, PN-75/H-04661)
  • Badania złączy spawanych z określeniem budowy fazowej oraz zaistniałych przemian (PN-EN ISO 17639)
  • Określanie zawartości ferrytu delta w spoiwach autentystycznych metodą metalograficzną
  • Badanie węglików spiekanych (PN-EN ISO 4499-1, PN-EN ISO 4499-2)
  • Pomiary grubości warstw wierzchnich (azotowanych, nawęglanych, hartowanych, itd.) oraz powłok (PN-EN ISO 1463)
  • Pomiar głębokości odwęglenia (PN-EN ISO 3887, PN-75/H-04506)
  • Ocena stanu obróbki cieplnej oraz cieplno-chemicznej
  • Ocena korozyjnego niszczenia materiałów
  • Ocena stopnia zdegradowania materiałów (np. pracujących w podwyższonej temperaturze lub warunkach pełzania)
  • Repliki matrycowe (PN-ISO 3057)
  • Ujawnianie charakterystycznych faz w metalach (ferryt delta oraz faza sigma w stalach austenitycznych, węgliki, itd.)
  • Preparatyka metalograficzna (klasyczna oraz barwna)
  • Inne mikroskopowe badania metalograficzne
 • Badania makroskopowe
  • Próba głębokiego trawienia (PN-57/H-04501)
  • Ujawnianie segregacji
  • Ujawnianie struktury pierwotnej
  • Ujawnianie rozmieszczenia siarki (próba Baumana)
  • Ujawnianie nieciągłości materiałowych (pęknięcia, rzadzizny, wtrącenia)
  • Ujawnianie przebiegu włókien stopów przerobionych plastycznie
  • Badanie złączy spawanych (PN-EN ISO 17639)
  • Ujawnianie przebitych, usuniętych numerów seryjnych
 • Ekspertyzy materiałowe
  • określenie przyczyn zniszczenia materiałów
 • Inne badania materiałowe

Szczegółową informację na temat poszczególnych badań odnajdą Państwo w zakładce Usługi.

 

Na stronie odnajdą Państwo również ciekawe informacje na temat poszczególnych etapów preparatyki metalograficznej oraz galerię (atlas) mikrofotografii struktur która przybliży Państwu budowę makro i mikrostrukturalną materiałów oraz pokaże piękno metalografii.