Wiedza z zakresu materiałoznawstwa, odpowiedni sprzęt laboratoryjny i satysfakcja zawodowa wynikająca z rozwiązania problemu badawczego to doskonała recepta do prawidłowego ustalenia przyczyny awarii. Rozpoznanie źródła uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia bądź instalacji jest konieczne w celu wdrożenia działań zapobiegawczych pozwalających na uniknięcie awarii w przyszłości, a w konsekwencji zminimalizowanie strat ekonomicznych przedsiębiorstwa.

Ekspertyza z badań poawaryjnych powinna zawierać:

  • analizę stanu technicznego uszkodzonych elementów
  • wnioski na temat przyczyn awarii
  • zalecenia dotyczące działań profilaktycznych i sposobu ich wdrożenia.

Nasze ekspertyzy badawcze zawsze spełniają wszystkie powyższe punkty, ponieważ przed rozpoczęciem prac ustalamy warunki pracy wadliwego urządzenia lub instalacji i na ich podstawie dobieramy najodpowiedniejszą metodykę badawczą. Wiemy, że w sytuacjach awaryjnych bardzo ważnym aspektem jest czas usunięcia awarii, dlatego wizytówką naszej firmy jest terminowość wykonania zlecenia.