Metalograficzne badania mikroskopowe, w wielkim skrócie, polegają na obserwacji mikrostruktury odpowiednio przygotowanej powierzchni próbki metalu (tzw. zgładu) pod mikroskopem. Najczęściej do tego rodzaju badań używa się metalograficznego mikroskopu optycznego, ale czasami stosuje się również skaningowy i transmisyjny mikroskop elektronowy. Na podstawie obrazu mikrostruktury można określić właściwości materiału, historię jego wytwarzania oraz eksploatacji, wady materiałowe oraz błędy technologiczne występujące podczas wytwarzania danego elementu.

Do najczęściej wykonywanych badań materiałowych należy zaliczyć badania mechaniczne, które pozwalają na określenie wytrzymałości i twardości badanego elementu. Badania te jedynie wyznaczają wartość właściwości wytrzymałościowych materiału, nie niosą natomiast za sobą żadnych informacji na temat przyczyny takich wartości. Odpowiedzi na takie pytania można uzyskać wykonując badania metalograficzne a w szczególności badania mikroskopowe, które pozwolą nie tylko określić przyczynę ale również wyjaśnić genezę powstałego zjawiska i, co najważniejsze z punktu widzenia wytwórcy danego elementu metalowego, zaradzić powstałym błędom technologicznym (o ile oczywiście takie występują).

Najlepiej wyjaśnić to na przykładzie. Podczas kontroli jakości hartowanego elementu badania wykazały, że detal posiada za niską twardość. W tym przypadku otrzymujemy tylko konkretną badaną wartość, natomiast przyczyn takich wyników możemy się jedynie domyślać. Powodów niskiej twardości może być wiele np. zbyt niska rzeczywista temperatura obróbki cieplnej odbiegająca od zadanej, odwęglenie powierzchni, zbyt wolne chłodzenie czy użycie niewłaściwego gatunku materiału. W tym przypadku mikroskopowe badania metalograficzne są kluczowe, ponieważ pozwolą określić błędny parametr technologiczny i wykluczyć go w przyszłości.

Stopień trudności wykonania mikroskopowych badań metalograficznych jest dużo większy w porównaniu do badań mechanicznych. W tym przypadku informacja na temat wyników badań nie jest podawana wprost przez urządzenie, ale na podstawie otrzymanego obrazu mikrostruktury metalograf dokonuje analizy badanego materiału. Oczywiście stopień trudności wykonania takich badań również jest różny. Istnieją zarówno stosunkowo proste, rutynowe, znormalizowane badania metalograficzne, które mają określoną wprost preparatykę oraz wytyczne odnoście interpretacji otrzymanego obrazu mikrostruktury, jak również dużo bardziej zaawansowane badania metalograficzne niosące za sobą dużo więcej cennych informacji wymagających od metalografa nie tylko fachowej wiedzy na temat sposobów preparatyki materiałów, ale również zaawansowanej wiedzy z dziedziny metalurgii i metaloznawstwa, budowy mikrostrukturalnej oraz procesów wytwórczych, tj. obróbka cieplna czy przeróbka plastyczna.

Nasze laboratorium metalograficzne specjalizuje się w badaniach mikroskopowych, nie boimy się wyzwań i dlatego wykonujemy zarówno typowo rutynowe badania metalograficzne ale również podejmujemy się badań specjalistycznych. Nasza oferta mikroskopowych badań metalograficznych obejmuje następujące zagadnienia:

Zapraszamy Państwa do kontaktu zarówno z zakresu wyżej wymienionych metalograficznych badań mikroskopowych jak i innych badań specjalistycznych.