W myśl zasady, że nie wyważa się otwartych drzwi stworzono dziedziną nauki nazwaną inżynierią wsteczną (odwrotną), która korzysta z zasobów nowoczesnej technologii.

Ta nowopowstała dyscyplina naukowa pozwala na odtworzenie produktu tylko na podstawie przeprowadzonych badań gotowego elementu, czyli praca nad produktem nie rozpoczyna się od tradycyjnego przygotowywania dokumentacji technicznej, a od gotowego elementu i odtworzenia procesu technologii. Inżynieria wsteczna może być kontrowersyjna, istnieje obawa o działania nieetyczne i kradzież praw autorskich, ale działając w myśl zasady o uczciwej konkurencji możemy stworzyć zamienniki elementów o takich samych lub ulepszonych parametrach. Wiedza na temat produktu umożliwia nie tyle powielenie konkurencyjnego produktu, ale jego ulepszenie, co w przyszłości zaowocuje wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstwa i odniesieniem sukcesu rynkowego.