• Galeria5
  • Galeria6
  • Galeria3
  • Galeria8
  • Galeria9
  • Galeria1
  • Galeria7
  • Galeria4

Galeria ta powstała aby pokazać, że metalografia to nie tylko dziedzina nauki i techniki ale również w pewnym sensie sztuka. Połączenie odpowiednich technik preparatyki, trawienia oraz obserwacji umożliwia wydobycie piękna zaklętego w metalu niewidocznego gołym okiem. Otrzymane obrazy struktur zadziwiające paletą barw, kształtów i pięknem symetrii przywodzą na myśl dzieła sztuki stworzone przez artystów awangardowych. W tym przypadku jednak malarzem są zjawiska fizykochemiczne związanie z krystalizacją czy przemianami a pędzlem dłonie metalografa, który przy odrobinie szczęścia i wiedzy potrafi to piękno wydobyć.

Cart

7CrMoVTiB10-10 (1.7378)

Niskostopowa, dobrze spawalna stal bainityczna przeznaczona głównie na ściany szczelne bloków energetycznych. Bazą wyjściową do opracowania tego gatunku była popularna stal energetyczna 10CrMo9-10. W wyniku wprowadzenia  mikrododatków wanadu, tytanu, boru i azotu stal ta w porównaniu do swojego pierwowzoru posiada lepsze właściwości mechaniczne, wyższą hartowność oraz charakteryzuje się większą stabilnością struktury podczas eksploatacji w temperaturach podwyższonych (wyższa odporność na pełzanie). Elementy z tej stali dostarczane są w stanie normalizowanych i odpuszczanym lub hartowanym i odpuszczanych. Rodzaj zastosowanej obróbki cieplnej zależy od grubości ścianki elementu. Do grubości około 16 mm elementy poddawane są normalizacji. Dla większych grubości stosuje się hartowane. W wyniku tak przeprowadzonej obróbki cieplnej materiał uzyskuje strukturę bainitu odpuszczonego z możliwym ewentualnym martenzytem.

środa, 14 lipiec 2021