• Galeria5
  • Galeria6
  • Galeria3
  • Galeria8
  • Galeria9
  • Galeria1
  • Galeria7
  • Galeria4

Galeria ta powstała aby pokazać, że metalografia to nie tylko dziedzina nauki i techniki ale również w pewnym sensie sztuka. Połączenie odpowiednich technik preparatyki, trawienia oraz obserwacji umożliwia wydobycie piękna zaklętego w metalu niewidocznego gołym okiem. Otrzymane obrazy struktur zadziwiające paletą barw, kształtów i pięknem symetrii przywodzą na myśl dzieła sztuki stworzone przez artystów awangardowych. W tym przypadku jednak malarzem są zjawiska fizykochemiczne związanie z krystalizacją czy przemianami a pędzlem dłonie metalografa, który przy odrobinie szczęścia i wiedzy potrafi to piękno wydobyć.

Cart

AlMgSi (AW-6060)

Stop aluminium z niewielkim dodatkiem magnezu i krzemu do przeróbki plastycznej.

Przedstawiono mikrofotografie struktur stopu przerabianego plastycznie na gorąco oraz na zimno. Dodatkowo przedstawiono zdjęcia struktur elementu przerabianego plastycznie na zimno po rekrystalizacji. Różne metody obserwacji pomagają ujawnić inne cechy charakterystyczne mikrostruktury.

środa, 01 marzec 2017