• Galeria5
  • Galeria6
  • Galeria3
  • Galeria8
  • Galeria9
  • Galeria1
  • Galeria7
  • Galeria4

Galeria ta powstała aby pokazać, że metalografia to nie tylko dziedzina nauki i techniki ale również w pewnym sensie sztuka. Połączenie odpowiednich technik preparatyki, trawienia oraz obserwacji umożliwia wydobycie piękna zaklętego w metalu niewidocznego gołym okiem. Otrzymane obrazy struktur zadziwiające paletą barw, kształtów i pięknem symetrii przywodzą na myśl dzieła sztuki stworzone przez artystów awangardowych. W tym przypadku jednak malarzem są zjawiska fizykochemiczne związanie z krystalizacją czy przemianami a pędzlem dłonie metalografa, który przy odrobinie szczęścia i wiedzy potrafi to piękno wydobyć.

Cart

C70D (1.0615)

Średniowęglowa niestopowa stal o zawartości ok 0,7% C. Na mikrofotografiach przedstawiono wpływ różnych odczynników metalograficznych na obraz mikrostruktury. Po wytrawieniu pikralem uwidocznieniu uległ tylko perlit. Ferryt pozostał niewytrawiony. Dopiero po następnym dotrawieniu nitalem uwidoczniły się granice ziaren.

czwartek, 04 styczeń 2018