• Galeria5
  • Galeria6
  • Galeria3
  • Galeria8
  • Galeria9
  • Galeria1
  • Galeria7
  • Galeria4

Galeria ta powstała aby pokazać, że metalografia to nie tylko dziedzina nauki i techniki ale również w pewnym sensie sztuka. Połączenie odpowiednich technik preparatyki, trawienia oraz obserwacji umożliwia wydobycie piękna zaklętego w metalu niewidocznego gołym okiem. Otrzymane obrazy struktur zadziwiające paletą barw, kształtów i pięknem symetrii przywodzą na myśl dzieła sztuki stworzone przez artystów awangardowych. W tym przypadku jednak malarzem są zjawiska fizykochemiczne związanie z krystalizacją czy przemianami a pędzlem dłonie metalografa, który przy odrobinie szczęścia i wiedzy potrafi to piękno wydobyć.

Cart

CuAl10Fe3Mn2 (BA1032)

Brąz aluminiowy CuAl10Fe3Mn2 (BA1032) w stanie kutym po różnych zabiegach obróbki cieplnej oraz odlewanym kokilowo.

Parametry procesów obróbki cieplnej elementów kutych:

  • hartowanie - 950°C + oziębianie w wodzie (twardość: 251 HV30)
  • wyżarzanie - 700° / 6 h + studzenie z piecen (twardość: 167 HV30)
  • hartowanie + odpuszczanie (ulepszanie cieplne) - kombinacja powyższych parametrów (twardość: 179 HV30).

Twardość elementu bezpośrednio po kuciu: 210 HV10.

czwartek, 02 marzec 2017