• Galeria5
  • Galeria6
  • Galeria3
  • Galeria8
  • Galeria9
  • Galeria1
  • Galeria7
  • Galeria4

Galeria ta powstała aby pokazać, że metalografia to nie tylko dziedzina nauki i techniki ale również w pewnym sensie sztuka. Połączenie odpowiednich technik preparatyki, trawienia oraz obserwacji umożliwia wydobycie piękna zaklętego w metalu niewidocznego gołym okiem. Otrzymane obrazy struktur zadziwiające paletą barw, kształtów i pięknem symetrii przywodzą na myśl dzieła sztuki stworzone przez artystów awangardowych. W tym przypadku jednak malarzem są zjawiska fizykochemiczne związanie z krystalizacją czy przemianami a pędzlem dłonie metalografa, który przy odrobinie szczęścia i wiedzy potrafi to piękno wydobyć.

Cart

CuBe2

Brąz berylowy CuBe2 w klasie wytrzymałości R1200. Materiał najpierw został poddany przesycaniu potem odkształceniu plastycznemu na zimno a następnie starzeniu (połączenie utwardzania wydzieleniowego z utwardzaniem zgniotowym). Pozwoliło to na otrzymanie wytrzymałości na rozciąganie Rm powyżej 1200 MPa. Twardość badanego materiału 365 HV. Część zgładów podpolerowano w celu usunięcia powstającej na powierzchni warstewki produktów reakcji trawienia w mieszaninie NH4OH + H2O2 + H2O. Umożliwiło to lepsze uwidocznienie granic ziaren.

Stop CuBe2 stosuje sie na wysokoobciążone elektrody elektryczne, wkładki form wtryskowych oraz narzędzia nieiskrzące.

wtorek, 30 kwiecień 2019