• Galeria8
  • Galeria4
  • Galeria5
  • Galeria9
  • Galeria6
  • Galeria3
  • Galeria1
  • Galeria7

Galeria ta powstała aby pokazać, że metalografia to nie tylko dziedzina nauki i techniki ale również w pewnym sensie sztuka. Połączenie odpowiednich technik preparatyki, trawienia oraz obserwacji umożliwia wydobycie piękna zaklętego w metalu niewidocznego gołym okiem. Otrzymane obrazy struktur zadziwiające paletą barw, kształtów i pięknem symetrii przywodzą na myśl dzieła sztuki stworzone przez artystów awangardowych. W tym przypadku jednak malarzem są zjawiska fizykochemiczne związanie z krystalizacją czy przemianami a pędzlem dłonie metalografa, który przy odrobinie szczęścia i wiedzy potrafi to piękno wydobyć.

Cart

Miedź (Cu)

Mikrofotografie przedstawiają strukturę miedzi o czystości technicznej w różnym stanie przeróbki plastycznej. Dodatkowo zaprezentowano wygląd eutektyki tlenowej (Cu-Cu2O) w miedzi tworzącej się podczas przetapiania / spawania bez odpowiednio zachowanej atmosfery ochronnej oraz przykład tworzenia się tzw. jamek trawienia w miejscu ujść dyslokacji w płaszczyźnie zgładu w wyniku ich roztrwaniania przez odczynnik.

wtorek, 28 luty 2017