• Galeria8
  • Galeria6
  • Galeria5
  • Galeria9
  • Galeria4
  • Galeria3
  • Galeria1
  • Galeria7

Galeria ta powstała aby pokazać, że metalografia to nie tylko dziedzina nauki i techniki ale również w pewnym sensie sztuka. Połączenie odpowiednich technik preparatyki, trawienia oraz obserwacji umożliwia wydobycie piękna zaklętego w metalu niewidocznego gołym okiem. Otrzymane obrazy struktur zadziwiające paletą barw, kształtów i pięknem symetrii przywodzą na myśl dzieła sztuki stworzone przez artystów awangardowych. W tym przypadku jednak malarzem są zjawiska fizykochemiczne związanie z krystalizacją czy przemianami a pędzlem dłonie metalografa, który przy odrobinie szczęścia i wiedzy potrafi to piękno wydobyć.

Cart

Węgliki spiekane

Przedstawiono mikrofotografie (trawione odczynnikiem Murakami) węglików spiekanych gatunków H20S i H30 przeznaczonych do wykonywania narzędzi skrawających do żeliwa, metali nieżelaznych oraz drewna. Węglik spiekany gatunku H20S posiada następujący skład chemiczny (w przeliczeniu na węgliki): 92% WC; 2,5% TiC+TaC+NbC oraz 5,5% Co (metal wiążący) oraz twardość około 1700 HV5. W przypadku węglika H30 skład chemiczny jest następujący: 91% WC i 9%C, a twardość wynosi 1400 HV5.

Dodatkowo pokazano odciski po badaniu twardości płytek z węglików sposobem Vickers'a z widocznymi na narożach tzw. pęknięciami Palmqvist'a. Pomiar długości tych pęknięć umożliwia wyznaczenie współczynnika intensywności naprężeń KIC, który jest miarą odporności na pękanie materiałów. W tym przypadku twardszy węglik spiekany H20S posada współczynnik intensywności naprężeń mniejszy od węglika H30 a tym samym jest bardziej podatny na powstawanie pęknięć.

wtorek, 20 październik 2020