• Galeria8
  • Galeria6
  • Galeria5
  • Galeria9
  • Galeria4
  • Galeria3
  • Galeria1
  • Galeria7

Galeria ta powstała aby pokazać, że metalografia to nie tylko dziedzina nauki i techniki ale również w pewnym sensie sztuka. Połączenie odpowiednich technik preparatyki, trawienia oraz obserwacji umożliwia wydobycie piękna zaklętego w metalu niewidocznego gołym okiem. Otrzymane obrazy struktur zadziwiające paletą barw, kształtów i pięknem symetrii przywodzą na myśl dzieła sztuki stworzone przez artystów awangardowych. W tym przypadku jednak malarzem są zjawiska fizykochemiczne związanie z krystalizacją czy przemianami a pędzlem dłonie metalografa, który przy odrobinie szczęścia i wiedzy potrafi to piękno wydobyć.

Cart

X153CrMoV12 (NC11LV, 1.2379)

Ledeburytyczna chromowo-molibdenowo-wanadowa stal narzędziowa do pracy na zimno. Na mikrofotografiach materiał przedstawiono w stanie zmiękczonym (po sferoidyzacji) o twardości około 200 HV i w stanie hartowanym i odpuszczanym (58 HRC). Zgłady próbek w stanie zmiękczonym wytrawiono pikralem oraz nitalem. Podczas trawienia pikralem uwidocznieniu uległy tylko węgliki. Po wytrawieniu nitalem dodatkowo częściowo uwidoczniły się zarysy granic ziarn. Próbki w stanie hartowanym natomiast wytrawiono odczynnikiem Vilella, co umożliwiło uwidocznienie osnowy martenzytycznej. W stanie hartowanym na tle osnowy martenzytycznej zaobserwować można znacznie mniejszą ilość węglików niż w stanie zmiękczonym. Spowodowane to jest celowym rozpuszczeniem części węglików podczas austenityzowania w celu zbogacenia byłego austenitu w węgiel oraz pierwiastki stopowe które uprzednio były związane w węgliki.

wtorek, 21 maj 2019