Fazy i składniki strukturalne w różny sposób reagują z oddziaływającym na zgład metalograficzny użytym odczynnikiem trawiącym (trawienie selektywne). Część składników strukturalnych lub faz wytrawia się lub charakterystycznie wybarwia pod wpływam działania danego odczynnika trawiącego a nie reaguje na inne. Na podstawie znajomości oddziaływania poszczególnych odczynników trawiących na dane fazy i składniki strukturalne można przeprowadzić ich identyfikację.

struktura węglikowa w stali narzędziowej ferryt delta i austenit w stali duplex