Prawidłowo przeprowadzona preparatyka metalograficzna próbki metalu umożliwia określenie typu (analiza jakościowa), ilości (analiza ilościowa), morfologii oraz rozkładu charakterystycznych faz i składników strukturalnych wchodzących w skład danego materiału. Budowa mikrostrukturalna wpływa na właściwości użytkowe elementów wykonanych z danych materiałów a charakter  jej budowy wynika bezpośrednio z procesów przetwórczo-technologicznych, składu chemicznego oraz warunków eksploatacji. 

mikrostruktura - analiza jakościowa mikrostruktura - analiza ilościowa

mikrostruktura - analiza jakościowa