Badania wg norm: PN-EN ISO 643, PN-EN ISO 2624

Wielkość ziarna, czyli wielkość poszczególnych krystalitów w materiałach metalicznych, wywiera znaczący wpływ na właściwości eksploatacyjne. Wraz z obniżeniem się wielkości ziarna obserwuje się poprawę praktycznie większości parametrów charakteryzujących dany materiał, tzn. wytrzymałości, twardości, plastyczności, odporności na pękanie oraz temperatury przejścia w stan kruchy. Pomiar wielkości ziarna polega na porównaniu odpowiednio ujawnionej struktury ze ustandaryzowanymi wzorcami wielkości ziarna (wg PN-EN ISO) lub przeprowadzeniu odpowiednich mikroskopowych pomiarów sterologicznych. Do tego celu często wykorzystywane są profesjonalne programy do komputerowej analizy obrazu. Wynik pomiaru wielkości ziaren oraz żądaną dla danego gatunku materiałowego wielkość ziarna podaje się najczęściej jako numer odpowiadającego mu wzorca a nie jako wartość jego średnicy lub pola powierzchni, większy numer wielkości ziarna oznacza materiał z drobniejszym ziarnem.

pomiar wielkości ziarna pomiar wielkości ziarna