Badania wg norm: PN-EN ISO 945-1, PN-75/H-04661

Metalograficzne badania mikroskopowe przeprowadzone na nietrawionych zgładach  pozwalają na określenie kształtu, rozmieszczenia oraz wielkości wydzieleń grafitu w żeliwie. Badanie polega na przyporządkowaniu wydzieleń grafitu to jednego ze znoramlizowanych wzorców przy powiększeniu 100x. Po wytrawieniu szlifu odpowiednim odczynnikiem możliwe jest dodatkowo określenie typu mikrostruktury osnowy metalicznej. Metalograficzne badania mikroskopowe umożliwiają również wykrycie wad odlewniczych w skali mikroskopowej oraz występowania eutektyki fosforowej (steadytu) w żeliwie.

klasyfikacja wydzieleń grafitu mikrostruktura żeliwa