Preparatyka metalograficzna (klasyczna oraz barwna) różnorodnych materiałów z wytrawieniem struktury przy użyciu klasycznych oraz barwnych technik trawienia. W klasycznym sposobie trawienia obraz struktury następuje w wyniku chemicznego selektywnego roztrawienia obszarów o różnej energii. Obszary o większej energii (np. granice ziarn) ulegają szybszemu wytrawieniu, co powoduje że padające na ten obszar światło ulega większemu rozproszeniu dając inny kontrast w obrazie mikroskopowym. Podczas trawienia barwnego w wyniku reakcji użytego odczynnika trawiącego ze zgładem powstaje warstwa produktów reakcji o grubości zbliżonej do długości fali świetlnej. W wyniku interferencji światła na powstałej warstwie występuje efekt barwny zależny od grubości powstałej warstwy interferencyjnej.

tytan Ti Grade 2 trawiony klasycznie tytan Ti Grade 2 trawiony barwnie